اطلاعات کلی در مورد جک های برقی پارکینگی

جک برقی پارکینگی چیست؟

بطوری کلی می توان گفت با مدرنیزه شدن زندگی در این روزها نیاز به استفاده از ابزاری که بتواند در وقت و انرژی انسان صرفه جویی کند و همچنین بستری آسان برای انجام امور روزمره را ایجاد کند به خوبی احساس می شود. در نصب جک پارکینگی همانطوری که از نام این محصول پیداست یا انرژی برق کار می کنند بطوری که شما با فشردن تنها یک دکمه به راحتی می توانید درب هایی با هر وزن و اندازه را بصورت ایمن باز و بسته کنید و در سرما و گرما وقت و انرژی خود را صرف باز و بسته کردن درب پارکینگ نکنید.

جک پارکینگ

 

اجزای مختلف جک پارکینگی

جک های الکترومکانیکی

جک هایی با موتور الکتریکی که در نصب جک برقی پارکینگی مورد استفاده قرار گرفته و توان موتور را با بازوهای مکانیکی منتقل می کنند.

ریموت کنترل جک برقی

شما پس از نصب جک برقی برای باز و بسته کردن درب ها از این وسیله استفاده می شود.

ریسیور یا مرکز کنترل جک پارکینگی

در فرآیند نصب جک برقی پارکینگ تمامی برنامه ریزی ها و کنترل میزان کارکرد جک های برقی در ریسیور ذخیره و انجام می شود ریسیور در حقیقت مغز اصلی سیستم درب برقی ما می باشد.

چراغ سردری جک اتوماتیک

یکی از ملزومات در نصب جک های برقی این چراغ ها برای هشدار باز و بست دربها در بالای در نصب می شود و به صورت چشمک زن هستند.

چشمی یا فتوسل ها جک برقی

از چشمی ها در فرآیند نصب جک برقی پارکینگی برای بالا بردن امنیت کارکرد جکهای پارکینگی استفاده می شود در هنگام بسته شدن درب با عبور از میان چشمی ها درب به صورت اتوماتیک دوباره باز می شود.