جک درب اتوماتیک پارکینگ واکرا

جک پارکینگی واکرا مدل Leato-400
تماس بگیرد
  • جک درب پارکینگ واکرا مدل LEATO 400 قابلیت نصب بر روی درب های پارکینگ تک لنگه و دولنگه
تماس بگیرد
جک پارکینگی واکرا مدل Lera-400
تماس بگیرد
  • جک پارکینگی ایرانی با قابلیت جابجایی 400 کیلو برای هر لنگه ، 4 متر برای هر بازو
تماس بگیرد

کننده جک درب پارکینگی ایرانی با تکنولوژی روز دنیا استجک درب اتوماتیک واکرا با بررسی تکنولوژی جـک های درب پارکینگی ایتالیایی طراحی و با بهترین قطعـــات در ایران ســاخته شــده استجک برقی و اتوماتیک واکرا با توجه به برق و شــرایط محیطی ایران طراحی و ساخته شـده استاگر جک اتوماتیک پارکینگ واکرا توسط افراد متخصص کارشناسی و نصــب گردد ، علاوه بر دریافت دو ســال گارانتی معتبر توسط شــرکت واکرا برای جک پارکینگی واکرا ، عمــر مفید بالایی خواهد داشتجــک اتوماتیک درب پارکینگ واکرا مطمئن ترین و بادوام ترین جـــک ایرانی برای قفـــل کردن درب پارکینگ است.

vakera-automatic-doors     vakera-automatic-doors