جک درب اتوماتیک پارکینگ واکرا

جک پارکینگی واکرا مدل Leato-400
تماس بگیرد
  • جک درب پارکینگ واکرا مدل LEATO 400 قابلیت نصب بر روی درب های پارکینگ تک لنگه و دولنگه
تماس بگیرد
جک پارکینگی واکرا مدل Lera-400
تماس بگیرد
  • جک پارکینگی ایرانی با قابلیت جابجایی 400 کیلو برای هر لنگه ، 4 متر برای هر بازو
تماس بگیرد

جک درب اتوماتیک پارکینگ واکرا

 

جک درب اتوماتیک پارکینگ واکرا با تکنولوژی روز دنیا استجک درب اتوماتیک واکرا با بررسی تکنولوژی جـک های درب پارکینگی ایتالیایی طراحی و با بهترین قطعـــات در ایران ســاخته شــده استجک برقی و اتوماتیک واکرا با توجه به برق و شــرایط محیطی ایران طراحی و ساخته شـده استاگر جک اتوماتیک پارکینگ واکرا توسط افراد متخصص کارشناسی و نصــب گردد ، علاوه بر دریافت دو ســال گارانتی معتبر توسط شــرکت واکرا برای جک پارکینگی واکرا ، عمــر مفید بالایی خواهد داشتجــک اتوماتیک درب پارکینگ واکرا مطمئن ترین و بادوام ترین جـــک ایرانی برای قفـــل کردن درب پارکینگ است.

vakera-automatic-doors     vakera-automatic-doors

 

× می تونم کمکتون کنم؟