کرکره برقی پارکینگ دکو DECO

موتور کرکره ساید دکو DC300
3,360,000 تومان
  • موتور 300 کیلوگرمی
  • بسیار پر قدرت
  • مناسب پارکینگ و مغازه
موتور کرکره ساید دکو DC 600
3,750,000 تومان
  • موتور 600 کیلوگرمی
  • بسیار پر قدرت
  • مناسب پارکینگ و مغازه